Ligoninės istorija

Ligoninės istorija

KRETINGOS LIGONINEI – 103 metai

Žvilgsnis į praeitį

Fotografija iš Kretingos muziejaus fondų, XX a. pradžia. Fotografas nežinomas FELIKSAS JANUŠIS (1867–1920) Gydytojas, varpininkas, literatas, vertėjas, visuomenės veikėjas, pirmojo lietuviško vaidinimo dalyvis, Kretingos rajono garbės pilietis, Kretingos ligoninės įsteigėjas. Pirmąją karitatyvinio pobūdžio ligoninę Kretingoje įsteigė Kretingos dvaro savininkas Jonas Karolis Chodkevičius XVI a. 1842 m. šios ligoninės patalpose buvo įkurta senelių prieglauda, išsilaikiusi iki 1940 m. liepos mėn. Apie 1857 m. grafas Juozas Tiškevičius įsteigė savo ligoninę Kretingoje. Šioje ligoninėje buvo gydomi Darbėnų ir Kretingos valsčių žmonės. 1906–1914 m. Kretingoje veikė pasienio ligoninė, skirta pasienio sargybos kariškiams. 1915–1918 m. tose patalpose buvo vokiečių karo ligoninė. 1919 m. pradžioje gydytojas Feliksas Janušis ir felčeris Pranas Jurgutis kreipėsi į Kretingos savivaldybės tarybą, prašydami įsteigti Kretingos apskrities savivaldybės ligoninę buvusiose vokiečių karo ligoninės patalpose. Kadangi apskrities kasoje pinigų nebuvo, F. Janušis ir P. Jurgutis pradėjo steigti ligoninę visuomeniniais pagrindais. Lietuvos valdžia iš Kaimo sveikatos departamento išrūpino piniginę pašalpą Kretingos apskrities ligoninei ir tarnautojų algoms. 1919 m. balandžio mėn. buvo atidaryta 30 lovų Kretingos apskrities savivaldybės ligoninė ir 10 lovų barakas infekciniams ligoniams. Ligoninėje dirbo 8 žmonės. Nuo 1920 m. ligoninėje buvo 10 chirurginių, 10 vidaus, 5 infekcinės ir 5 gimdymo lovos. 1939 m. apskrities ligoninėje jau buvo 95 lovos. Ligoninėje dirbo 3 gydytojai. Be jų, buvo apskrities gydytojas, keletas laisvai praktikuojančių gydytojų ir 2 dantų gydytojai. 1957 m. Kretingos ligoninėje dirbo 20 gydytojų, 50 viduriniojo ir 28 jaunesniojo medicinos personalo darbuotojai. 1989 m. Kretingos rajono ligoninėje buvo 360 lovų, 10 specializuotų skyrių, dirbo 82 gydytojai, 4 gydytojai laborantai, 1 gydomosios fizkultūros instruktorė, 312 viduriniojo medicinos personalo ir 127 jaunesniojo medicinos personalo darbuotojai. 1999 m. Kretingos rajono ligoninėje po restruktūrizacijos liko 156 lovos, priėmimo, akušerijos ginekologijos, traumatologijos, chirurgijos, vidaus ligų, nervų ligų, anesteziologijos reanimacijos, vaikų ligų, ambulatorinis konsultacinis, rentgeno, patanatominis skyriai, klinikinė diagnostinė laboratorija ir ūkio padalinys. Dirbo 70 gydytojų ir specialistų, 193 viduriniojo slaugos personalo ir 122 kiti darbuotojai.

Vadovai

VYRIAUSIEJI GYDYTOJAI:
 • FELIKSAS JANUŠIS 1919–1920 m.
 • ROBERTAS GOTŠALKA 1920–1938 m.
 • VIKTORAS GRINKEVIČIUS 1938–1941 m.
 • STASYS PETRAUSKAS 1941–1944 m.
 • VLADAS DALINDA 1944 m. spalio 13 d. – gruodžio 9 d.
 • STASYS ŠEIBELIS 1944–1947 m.
 • MEDARDAS NENARTĖNAS 1947–1948 m.
 • ALOYZAS GAGILAS 1948–1951 m.
 • GASPARAS JARULAITIS 1951–1956 m.
 • ELENA MATULIAUSKIENĖ 1956–1958 m.
 • GEDIMINAS BAČKEVIČIUS 1958–1965 m.
 • STASYS KLĖGERIS 1965–1972 m.
 • JAUNIUS FILIPOVAS 1972–1981 m.
 • VINCAS GUSTAINIS 1981–1986 m.
 • ARVYDAS STASIŪNAITIS 1986–1998 m.
 • VYTAUTAS BALSKUS 1999 m. sausio 14 d. – vasario 10 d.
 • VILIUS MATULIONIS 1999–2006 m.
 • ILONA VOLSKIENĖ 2006-2021
 • Nuo 2021 m. lapkričio 3 d. Kretingos ligoninei vadovauja vyriausiasis gydytojas ROMALDAS SAKALAUSKAS.
Vyr. gydytojo pavaduotojai gydymo reikalams:
 • JUOZAS PIPINIS
 • VANDA VERBUTIENĖ
 • ILONA VOLSKIENĖ
 • VIDMANTAS JURGAITIS
 • ALEKSANDRAS ŠALAVĖJUS
Vyr. gydytojo pavaduotojas organizaciniam metodiniam darbui
 • ROMUALDAS VINCAS MIKELSKAS
Vyr. gydytojo pavaduotojai poliklinikai:
 • PETRAS NAVASAITIS
 • EDMUNDAS MIŠČIKAS
 • STAYS KNIZELIS
 • AUGUSTINAS IGNOTAS
 • RIMANTAS KIRŠONIS
 • ARVYDAS STASIŪNAITIS
 • VIRGILIJUS VANAGAS
 • NIKOLAJUS TALANCEVAS
Kretingos ligoninės vyriausiosios medicinos seserys:
 • ELENA GROTT
 • ELEONORA BUIVYDIENĖ
 • VIDA LUKAUSKIENĖ
 • ZITA ANUSAITĖ
Nuo 1986 m. rugpjūčio 1 d. Kretingos ligoninės vyriausiąja slaugos administratore dirba JANINA LUOTIENĖ.