Dėl pranešimo apie korupcinio pobūdžio veiklas

STT ATMINTINĖ

“JEI ESI VALSTYBĖS TARNAUTOJAS (AR JAM PRILYGSTANTIS ASMUO) IR SUSIDŪREI SU KORUPCIJA, TURI ŽINOTI”

APIE KORUPCIJOS ATVEJĮ GALITE PRANEŠTI:

  • Raštu,
  • Pasitikėjimo telefonu,
  • Elektroniniu paštu.

Kretingos rajono savivaldybės VšĮ Kretingos ligoninė

  • Ligoninės telefonu 8 445 79016 (darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val., išskyrus penktadienį – nuo 8 val. iki 15 val. 45 min.),
  • Elektroniniu paštu netyliu@kretingosligonine.lt

Kretingos rajono savivaldybė

Sveikatos apsaugos ministerija

Kreipiantis raštu pageidautina nurodyti:

  • vardą, pavardę;
  • gyvenamosios vietos adresą (atsakymui pateikti);
  • sveikatos sistemos darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas arba institucijos pavadinimą;
  • skundžiamus veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat vietą, laiką, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes, ir kitas, Jūsų manymu, reikšmingas aplinkybes.
  • ant voko būtina nurodyti – asmeniškai ministrui arba Korupcijos prevencijos skyriaus vedėjui, Sveikatos apsaugos ministerija, Vilnius, Vilniaus g.33.

Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyrių, priimami Sveikatos apsaugos ministerijoje, Vilniuje, Vilniaus g. 33, 413 kabinetas (telefonai: 8(5) 266 14 95, 8(5) 2053372, 8(5) 260 47 08).

Specialiųjų tyrimų tarnyba

  • visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis),
  • elektroniniu paštu pranesk@stt.lt,
  • faksu (8 5) 266 3307.

Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į STT pareigūnus, priimami STT Administravimo valdybos Pareiškimų nagrinėjimo skyriuje, esančiame Vilniuje, A. Jakšto g. 6 arba STT teritoriniuose padaliniuose:

  • Kaune, Spaustuvininkų g. 7;
  • Panevėžyje, Vasario 16-osios g. 22;
  • Šiauliuose, Vilniaus g. 140;
  • Klaipėdoje, Pilies g. 12A.