Kokybės politika

Mūsų įstaigos tikslas – užtikrinti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, kuri atitiktų kiekvieno besikreipiančio į mus lūkesčius ir poreikius.

Mes įsipareigojame :

    1.  užtikrinti lygias pacientų sąlygas į mūsų teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas, jų saugumą, pagal turimus išteklius, optimalumą, ištyrimą ir gydymą, panaudojant naujus mokslo laimėjimus;
    2. sukurti ramią ir darbingą aplinką savo darbuotojams, pripažįstant jų nuopelnus ir sudarant sąlygas kelti kvalifikaciją ir tobulėti;
    3. suteikti savo pacientams kuo daugiau šilumos, supratimo, užuojautos;
    4. bendradarbiauti su kolegomis savo ligoninėje ir kitose gydymo įstaigose, gerinant teikiamų paslaugų veiksmingumą ir efektyvumą;
    5. racionaliai ir taupiai naudoti savo įstaigos išteklius.

Įstaigos darbuotojai įgyvendina kokybės sistemą pagal ISO EN 9001:2000 standartą, analizuoja ir ją tobulina.