Projektinė veikla

Projektas „Aukštos kokybės priežiūros ir palaikomosios medicinos pagalbos paslaugos pagyvenusiems žmonėms“.

Projekto pradžia: 2021-07-01
Projekto pabaiga: 2023-09-30

Viešoji įstaiga Kretingos ligoninė siekia sumažinti pacientų hospitalizavimą ir pagerinti palaikomojo gydymo paslaugas.

Projektu siekiama pagerinti ankstyvą vyresnio amžiaus žmonėms būdingų ligų diagnostiką ir palaikomąją medicinos pagalbą. Remiantis esama partnerių patirtimi ir geriausia ES praktika, kuriami nauji aukštos kokybės priežiūros ir palaikomosios medicinos pagalbos metodai, įsigijama medicininė įranga.

Projekto tikslas – pagerinti priežiūros ir palaikomosios medicinos paslaugų organizavimo metodus, kurie:
1) pagerins senyvo amžiaus žmonių ankstyvosios ligų diagnostikos veiksmingumą;
2) gerins palaikomosios medicinos pagalbos kokybę;
3) švies ir skatins pagyvenusius žmones rūpintis savo sveikata;
4) švies šeimos narius, kaip namuose kokybiškai pasirūpinti pagyvenusiais žmonėmis;
5) mažins nelygybę sveikatos srityje ir gerins pagyvenusių žmonių gyvenimo kokybę mažuose tikslinio regiono miesteliuose.

VšĮ Kretingos ligoninė turi priežiūros vietoje ir palaikomųjų medicinos paslaugų patirties. Projekto metu gydytojai keičiasi priežiūros ir palaikomosios medicinos paslaugų organizavimo patirtimi, sužino apie ankstyvą vyresnio amžiaus žmonėms būdingų ligų diagnostiką.

Projekto metu bus įsigyta medicininė įranga, paruoštos trys metodinės rekomendacijos dėl veiksmingos senyvo amžiaus žmonių sveikatos priežiūros ir mokymo programos.

Metodines rekomendacijas galite atsisiųsti:
 
Projektas įgyvendinamas pagal Europos kaimynystės priemonę ir yra finansuojamas Europos Sąjungos.

Europos Sąjungą sudaro 27 valstybės narės, kurios nusprendė palaipsniui susieti savo žinias, išteklius ir likimus. Kartu per daugiau nei 50 metų plėtros laikotarpį jos sukūrė stabilumo, demokratijos ir tvaraus vystymosi teritoriją, išlaikydamos kultūrinę įvairovę, toleranciją ir individualias laisves. Europos Sąjunga yra įsipareigojusi dalytis savo laimėjimais ir vertybėmis su šalimis ir tautomis už jos ribų.

Projekto biudžetas Kretingos ligoninės – 544.649,56 EUR, iš jų – 490.184,60EUR finansuojama Europos Sąjungos.

Ši publikacija buvo parengta padedant Europos Sąjungai. Už publikacijos turinį atsako tik VšĮ Kretingos ligoninė ir jis negali būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos požiūrį.


Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros ir Europos socialinio fondų

Iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. J02-CPVA-V-11-0006 „Priemonių, gerinančių ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų gydymo paslaugų prieinamumą ir saugą, įgyvendinimas Klaipėdos universitetinėje ligoninėje“

Kilusi pasaulinė koronaviruso infekcija (COVID-19) pasiekė Lietuvos gydymo įstaigas nepilnai pasiruošusias išaugusiam ligonių skaičiui, kuriam pasireiškia infekcijos simptomai, kvėpavimo takų pažeidžiamumas.

Problemos sprendimo būdas. Įrangos bei apsaugos priemonių įsigijimas ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų gydymui, valdymui ir kontrolei.

Projekto įgyvendinimo tikslas – stiprinti ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų diagnostiką ir gydymą bei užtikrinti efektyvų šių ligų valdymą ir kontrolę, stiprinti ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų diagnostiką ir gydymą bei užtikrinti efektyvų šių ligų valdymą ir kontrolę.

Projekto metu bus:

–  įsigyjama įranga,  tikslinės priemonės,  įrengiama deguonies ir suspausto oro sistemos, reikalingos ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų gydymui. skirta VšĮ Klaipėdos universitetinei ligoninei, VšĮ Klaipėdos Respublikinei ligoninei, VšĮ Gargždų ligoninei, VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninei, VšĮ Šilalės ligoninei, VšĮ Šilutės ligoninei, VšĮ Kretingos ligoninei, VšĮ Tauragės ligoninei ir VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninei;

Tikslinės grupė. Ligoninės pacientai, kuriems reikalingas stacionarus gydymas (pandemijos metu tikslinės grupės asmenų skaičius sparčiai kintantis). Poreikiai – efektyvus, saugus ir prieinamas gydymas.

Projekto nauda. Tiesioginę naudą pajus Klaipėdos universitetinės ligoninės bei viso regiono (Kretingos,  Šilutės, Tauragės ,Šilalės, Gargždų) pacientai, sergantys ūmiomis infekcinėmis ir lėtinėmis kvėpavimo takų ligomis bei ligoninės personalas. Nauda pasireikš per efektyvesnį ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų diagnostikos ir gydymo paslaugų teikimą, geresnį šių paslaugų prieinamumą pacientams ir efektyvesnę ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų valdymą ir kontrolę.

Visos gydymo įstaigos, kurioms bus skirta įranga, sveikatos priežiūros paslaugas teikia pagal su teritorinėmis ligonių kasomis pasirašytas sutartis, kurios kasmet atnaujinamos, veiklos nutraukti ar sustabdyti neplanuojama.

Projekto vykdytojas: VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė

Projekto Partneris: VšĮ Kretingos ligoninė


Veiklos ambulatorinįų, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtrai bei stacionarinių paslaugų optimizavimui Vš Į Kretingos ligoninėje

Skirta ES parama

2010 m. Gruodžio 14 d. LR Sveikatos apsaugos ministerija, Viešoji įstaiga Centrinė projektavimo agentūra ir  Viešoji Įstaiga Kretingos ligoninė, atstovaujama vyriausiosios gydytojos Ilonos Volskienės, pasirašė projekto „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas Vš Į Kretingos ligoninėje“ (Nr. VP-2-.1-SAM-10-V-01-075) finansavimo ir administravimo sutartį. Sutartyje numatyta skirti iki 3.793.957,44 Lt.

Pagrindinis projekto tikslas – restrūkturizuojant ambulatorines, palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyvios pagalbos paslaugas ir optimizuojant stacionarines paslaugas, suformuoti ir užtikrinti Kretingos rajono gyventojų efektyvią, kokybišką ir saugią bei ligonių poreikius atitinkančią antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugų sistemą.

Projekto uždavinys – pagerinti antrinio lygio ambulatorinių, slaugos ir palaikomojo gydymo, paliatyvios pagalbos, dienos chirurgijos, priėmimo- skubios pagalbos infrastruktūrą.

Projekto pradžia 2010 m. gruodžio 15 d.. Projekto finansavimo pabaiga 2014 m. gruodžio 15 d. Siekdama įgyvendinti projekto tikslą bei pasiekti projekto rezultatus, ligoninė numatė vykdyti šias veiklas:

  1. Rekonstruoti patalpas, skirtas palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugoms, paliatyvios pagalbos paslaugoms, dienos chirurgijos paslaugoms, antrinio lygio ambulatorinėms paslaugoms teikti ir suremontuoti patalpas, skirtas priėmimo – skubios pagalbos paslaugoms teikti.
  2. Įsigyta medicinos ir slaugos įranga, medicinos baldai ir A tipo GMP automobilis.

Įvykdžius Projektą, veiklos pobūdis nekeičiamas, finansinis tęstinumas grindžiamas sutartimis su TLK dėl paslaugų teikimo ir finansavimo, suteikiama daugiau paslaugų, pagerėjo vykdomų veiklų paslaugų prieinamumas ir kokybė, modernizuota infrastruktūra naudojasi viso rajono gyventojai, ligoninė kasmet atsiskaito Centrinei projektų valdymo agentūrai.

Atsiskaitant už 2017 metus pacientams, kuriems pagerėjo sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas – faktiškai pasiekta reikšmė ( nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos) – 76 269,00. Rodiklis pasiektas ir viršytas. Rodiklio skaičiavimas pagrįstas Klaipėdos teritorinės ligonių kasos pateiktais ir SVEIDRA informacinės sistemos duomenimis.