SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS SPECIALISTŲ KOMPETENCIJŲ CENTRO LEKTORIAI KRETINGOS LIGONINĖJE

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS SPECIALISTŲ KOMPETENCIJŲ CENTRO LEKTORIAI KRETINGOS LIGONINĖJE

Slaugos ir kiti specialistai toliau gilina žinias ir tobulina praktinius įgūdžius, teikiant pirmąją medicinos pagalbą. Dar vienas toks užsiėmimas įvyko 2022 m. lapkričio 30 d. Kretingos ligoninės salėje, kuriame dalyvavo slaugos specialistės, biologės, biomedicinos technologės – viso 28 darbuotojai iš įvairių skyrių  ir padalinių.

 Slaugos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimosi kursai: “Pirmoji medicinos pagalba” – tai privalomieji kursai, skirti visiems sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistams.

Mokymus vykdo profesionalūs lektoriai, turintys ilgametę mokymo ir praktinio darbo patirtį, nuolat atnaujinantys žinias įvairiose nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose, o svarbiausia turintys didelį norą išmokyti ir perteikti savo patyrimą.

Perteikiama naujausia informacija, paremta  2021 metų Europos gaivinimo tarybos ir pasaulio gaivintojų rekomendacijomis, iliustruota informatyvia, aiškiai suprantama vaizdine medžiaga ir realiais gyvenimiškais pavyzdžiais ir klinikiniais atvejais.

Inovatyvi praktika, atliekama naudojant išmaniuosius įvairių dydžių (kūdikių, vaikų, suaugusiųjų) gaivinimo manekenus, parodančius įpūtimų ir krūtinės paspaudimų efektyvumą procentine išraiška, pagal tikrą defibriliatoriaus modelį sukurtus, mokomuosius automatinius išorinius defibriliatorius, užspringimo liemenes, užspringusių kūdikių manekenus ir kt.

Pirmosios medicininės pagalbos reikšmė yra didžiulė tolimesnei paciento gydymo eigai. Dažnai nelaimingo atsitikimo metu sugaištas laikas gali būti lemiamas net nukentėjusiojo gyvybei.

Pagrindinės mokymų temos:

 Teorija ir praktika (pradinis gaivinimas: tikslai, priemonės, metodika; staigi mirtis; pirminis bei antrinis sunkios būklės nukentėjusiojo vertinimas; pirmoji medicininė pagalba skubios pagalbos reikalaujančių būklių metu);

Aštuonių akademinių valandų mokymų trukmė –  prabėgo nepastebimai.