Projektas „Medicininės priežiūros paslaugos pagyvenusiems žmonėms“

Projektas „Medicininės priežiūros paslaugos pagyvenusiems žmonėms“

Šį projektą Kretingos ligoninė vykdo jau nuo 2021 metų liepos 1 d.

Projektas skirtas mažinti socialinę atskirtį tarp pagyvenusių žmonių, užtikrinti geresnes sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų galimybes ir kokybę, skatinti mokymąsi visą gyvenimą. Pagal šiuos prioritetus veikla turi būti nukreipta į pažeidžiamas ar socialinę rizikos grupes: žmones su negalia, senyvo amžiaus asmenis, globos netekusius asmenis ir kt.

Įgyvendinant projekto tikslus ir uždavinius, įsigyta nemažai šiuolaikiškos medicininės įrangos ir priemonių. Dabar prasidėjo medikų (slaugytojų, gydytojų) mokymai, paskui bus kviečiami klausytis paskaitų ir patarimų sveikos, orios gyvensenos senyvo amžiaus žmonės.

Pirmieji mokymai slaugos specialistams buvo tema „Pagyvenusių žmonių poreikių vertinimas stacionarinėse gydymo įstaigose. Geriatrinė slauga“.

Dalyvavo visų skyrių slaugytojai. Paskaitą – diskusiją pravedė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos ir rūpybos katedros doc. dr. Lina Spirgienė.

Sendamas žmogaus organizmas jau pats savaime patiria diskomfortą, nes jame vyksta įvairūs pokyčiai, kurie gali bloginti gyvenimo kokybę. Padėtį sunkina kitos senyvo amžiaus žmonių problemos, kurių viena iš aktualiausių – griuvimai. Paskaitoje, pasitelkiant komforto teorijos teiginius, teoriškai pagrindžiamas senyvo amžiaus žmonių komforto būsenos santykis su jų funkcionalumu, gyvenimo kokybe bei priežiūros rezultatais ir atskleidžiamas komforto arba diskomforto ryšys su griuvimų rizikos prevencija.

Gerontologinės slaugos struktūroje komfortas siejamas su pritaikyta aplinka, profilaktika, gydymu, psichologiniais pokyčiais, t. y. optimaliu daugelio žmogaus funkcijų išsaugojimu. Komforto teorijos koncepcija slaugoje reiškiasi kaip psichologinė parama, emocinio stabilumo suteikimas.

Slaugant ir prižiūrint senyvo amžiaus pacientus, turi dirbti komanda specialistų: gydytojas/geriatras, slaugytojas, kineziterapeutas, ergoterapeutas, logopedas, socialinis darbuotojas, burnos higienistas.

Vertinant standartinės ir didelės rizikos griuvimo prevencijos intervencijas, taikoma Morse griuvimo skalė, kur analizuojami: buvę griuvimai, gretutinės patologijos, pagalba vaikščiojant, intraveninė terapija, eisena/judėjimas, protinė būklė. Turėtų būti sukurta ir įdiegta pusiausvyros testavimo ir treniravimo sistema.

Pagrindiniai principai dirbant su senyvo amžiaus pacientais: pagyvenę pacientai turi būti gydomi, pagalba teikiama multidisciplininė. Priimant sprendimą reikalingi tyrimai: fiziniai, psichologiniai, socialiniai, ekonominiai, sisteminių funkcijų vertinimas. Taip pat labai svarbi įvairių tarnybų koordinacija, bei šeimos pagalba.

Įvairių skyrių slaugytojos, turėdamos didelę darbinę praktiką, aktyviai dalyvavo diskusijose, dalijosi patyrimais ir buvusiais iššūkiais iš savo tiesioginės veiklos. Susitikimas buvo įdomus ir labai naudingas.

Projektas įgyvendinamas pagal Europos kaimynystės programą ir finansuojamas Europos Sąjungos.

Europos Sąjungą sudaro 27 valstybės narės, kurios nusprendė palaipsniui susieti savo žinias, išteklius ir likimus. Kartu per daugiau nei 50 metų plėtros laikotarpį jos sukūrė stabilumo, demokratijos ir tvaraus vystymosi teritoriją, išlaikydamos kultūrinę įvairovę, toleranciją ir individualias laisves. Europos Sąjunga yra įsipareigojusi dalytis savo laimėjimais ir vertybėmis su šalimis ir tautomis už jos ribų.

Ši publikacija buvo parengta padedant Europos Sąjungai. Už publikacijos turinį atsako tik VšĮ Kretingos ligoninė ir jis negali būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos požiūrį.