PATI UNIVERSALIAUSIA TAISYKLĖ: ELKIS SU KITAIS TAIP, KAIP NORĖTUM, KAD BŪTŲ ELGIAMASI SU TAVIMI!

PATI UNIVERSALIAUSIA TAISYKLĖ: ELKIS SU KITAIS TAIP, KAIP NORĖTUM, KAD BŪTŲ ELGIAMASI SU TAVIMI!

Apie 60 įstaigos darbuotojų iš įvairių skyrių ir padalinių 2022-10-03 bendravo su UAB „Verslo Aljansas“ Tauragės skyriaus lektore, Tauragės skyriaus direktore  ir profesinės veiklos specialiste Jolanta Birbaliene.   Paskaitos – atviro pokalbio tema – „Smurtas ir priekabiavimas: prevencijos priemonės, darbuotojų teisės ir pareigos (LR Darbo kodekso 30 straipsnio pakeitimai nuo 2022 m. lapkričio 1 d.).

Smurto ir priekabiavimo prevencija suprantama kaip vienas iš efektyviausių būdų užtikrinti, kad darbuotojai ar jų grupė nepatirtų priešiškų, neetiškų, žeminančių, agresyvių, užgaulių, įžeidžiančių veiksmų, kuriais kėsinamasi į darbuotojo ar darbuotojų grupės garbę ir orumą, fizinį ar psichologinį neliečiamumą ar kuriais siekiama darbuotoją ar darbuotojų grupę įbauginti, sumenkinti ar įstumti į beginklę ir bejėgę padėtį.

Pagrindinis elementas, siekiant užkirsti kelią bet kokiam smurtui ir priekabiavimui, – aiškiai nustatyta darbo kultūra, pagrįsta abipuse pagarba ir žmogaus orumu. Darbo kultūrai nustatyti nepakanka tiesiog numatyti tai dokumentuose, privalu užtikrinti šios tvarkos laikymąsi.

Daug kalbėta apie ir  diskutuota apie smurto ir priekabiavimo atpažinimo būdus, – vieno ar kelių asmenų nepriimtiną elgesį, galintį pasireikšti įvairiomis formomis.

Šia tema pokalbiuose ir diskusijose privalės sudalyvauti visi įstaigos darbuotojai.