KRETINGOS LIGONINĖS SLAUGYTOJOS SIEKS DARNAUS BENDRADARBIAVIMO SU VALSTYBINE KLAIPĖDOS KOLEGIJA

KRETINGOS LIGONINĖS SLAUGYTOJOS SIEKS DARNAUS BENDRADARBIAVIMO SU VALSTYBINE KLAIPĖDOS KOLEGIJA

PIRMAS SUSITIKIMAS ĮVYKO 2022-10-26

Vyriausiasis gydytojas, Romaldas Sakalauskas, siekdamas pažangios slaugos politikos Kretingos ligoninėje, suorganizavo pirmą susitikimą su Valstybinės Klaipėdos kolegijos Slaugos mokslų fakulteto dėstytojų komanda: katedros vedėja  docente Akvile Virbaliene, dekane docente Asta Mažioniene, prodekane lektore Monika Pociene, docente mokslų daktare Nijole Galdikiene, lektore Daiva Narviliene ir kitomis šio fakulteto atstovėmis. Iš ligoninės į susitikimą vyko skyrių vyresniosios slaugytojos ir vyriausioji slaugos administratorė.  

Dėstytojos kalbėjo, kad šiuolaikinė sveikatos priežiūra neįsivaizduojama be svarbaus ir reikšmingo slaugytojų indėlio. Rengiant bendrosios praktikos slaugytojus  siekiame, kad absolventai taptų aukštos profesinės kvalifikacijos slaugos specialistais, kurie dirbdami įdiegtų į praktiką naujausias slaugos mokslo žinias ir technologijas, pakeltų slaugos profesinį lygį. Profesinė slaugytojo veikla yra sudėtingas tarpdisciplininis procesas apimantis teoriją ir praktiką, t. y. slaugytojo įsisavintos žinios, įgūdžiai bei gebėjimai yra priemonės, kurios taikomos profesinės slaugytojo veiklos kontekste, įgyjant kokybišką profesinį pasirinkimą. Gerai apmokama, patraukli, populiari – tokiais argumentais vadovaujasi dauguma studentų besirenkančių bendrosios praktikos slaugytojo profesiją.

Vyriausiojo  gydytojo nuomonė – rajoninėje ligoninėje slaugos paslaugos turi būti teikiamos naudojant pačias šiuolaikiškiausias slaugos priemones ir medicinos prietaisus. Teikiant pagalbą, slaugant pacientus ar juos prižiūrintiems asmenims būtina vadovautis mokslo pagrįstais metodais ir technologijomis.

Dėstytojos aprodė labai modernias, kompiuterizuotas, su visa moderniausia įranga, kompiuterizuotais muliažais (kuriuose įmontuotos visos žmogaus gyvybinės funkcijos) mokymo  laboratorijas: intensyvios slaugos, terapinės slaugos ir būtinosios medicinos pagalbos, bendrosios slaugos ir chirurginės slaugos, slaugos procedūrų mokymo, terapinės laboratorijos ir kt.

Klaipėdos valstybinė kolegija visada ieško galimybių bendradarbiauti atliekant tyrimus su partneriais tiek Lietuvoje, tiek ir užsienio šalyse. Kolegijoje skatinama mokslo ir verslo partnerystė bei bendros mokslo tiriamosios veiklos su naujovėms ir žinioms imliomis verslo, technologinėmis įmonėmis, sveikatos priežiūros, socialinės gerovės institucijomis. Taikomoji mokslo veikla aprėpia taikomuosius mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą (bandomąją taikomąją veiklą), pramoninius tyrimus, galimybių studijas.

Planuojamas tolesnis bendradarbiavimas su mūsų ligoninės slaugos specialistais ir kiti  susitikimai su Priėmimo skubios pagalbos, anesteziologijos reanimacijos ir kitų skyrių slaugytojomis.