Darbo užmokestis

VšĮ Kretingos ligoninės darbuotojų vidutinis mėnesinis paskirtasis darbo užmokestis eurais:

(2021 m.) IV ketv. (Eur)

(2021 m.) III ketv. (Eur)

Administracija

1929,14 1879,09

Gydytojai

2390,33 2271,61

Slaugytojai

1730,36 1576,24

Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas

1067,70 1010,59

Kitas personalas

1140,78 972,71

IŠ VISO

1663,85 1539,94