Darbo užmokestis

VšĮ Kretingos ligoninės darbuotojų vidutinis mėnesinis paskirtasis darbo užmokestis eurais:

(2022 m.) I ketv. (Eur)

(2021 m.) IV ketv. (Eur)

Gydytojai

3314,04 3003,60

Slaugytojai

1422,03 1579,36